Studio jogi Małgorzaty Madej

O jodze

Joga jest piękną sztuką

i tak jak wiele innych sztuk, ona również dąży do najwyższego stopnia rozwoju – ale z jedną zasadniczą różnicą. Artyści potrzebują instrumentów takich jak : skrzypce, pędzel, dłuto, które pomagają im w wyrażaniu swojej sztuki. Jedynym instrumentem praktykującego jogę jest jego ciało i umysł. Jest nauką, której wyższe techniki bazują na sprawdzonych zasadach. Nauka ta pokazuje, jak współistnieją ze sobą ciało, umysł i dusza- ustalając wysoki poziom porozumienia, lub raczej doskonałą harmonię pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. Dzięki temu osiąga się całkowite rozumienie własnej natury, żyjąc głęboko pozytywnym życiem. Taki ktoś trwa w pokoju z samym sobą i otoczeniem.

Joga opiera się na fizycznej, intelektualnej, moralnej i duchowej dyscyplinie.

Jest wspaniałą nauką, umożliwiającą człowiekowi dotarcie do najgłębszej prawdy i zajmującą się jego ewolucją jako całością, poczynając od zdrowego ciała a kończąc na samorealizacji jaźni. Kultywuje sposoby zachowania równowagi w codziennym życiu.

Bellur Krishnamachar Sundararaja (BKS) Iyengar

Więcej informacji na temat jogi wg BKS Iyengara (tutaj)