***

***

Tak tu cicho i spokojnie dookoła
Nic nie burzy harmonii natury
Tylko lasy, jeziora i pola
Przeniknięte zapachem róży

Jakaś błogość ogarnia człowieka
Dziwną radość czuje się wszędzie
Chce się krzyczeć do słońca, do nieba
Jak tu pięknie, jak tu pięknie!

Rogi, 3.08.2001 r.